Zlecenie przez System Obiegu Tłumaczeń

Należy wcześniej zarejestrować się.

Jeśli jesteś już zarejestrowany w naszym systemie, zaloguj się. Jeśli wykonywałeś wcześniej wycenę, wybierz zakładkę "Moje wyceny" na Panelu Klienta i wybierz polecenie "Zleć" w ostatniej kolumnie tabeli. Następnie wypełnij i wyślij formularz Zlecenia.

Jeśli chcesz złożyć zlecenie bez uprzedniej wyceny, po zalogowaniu się wybierz przycisk "Zlecenie" lub zakładkę "Zleć tłumaczenie", a następnie wypełnij i wyślij formularz Zlecenia.

Uwaga 1: Aby ułatwić i przyspieszyć czynności edycyjne w trakcie procesu tłumaczenia, prosimy o dostarczenie dokumentu(-ów) w formacie edytowalnym (np. .doc lub .docx). W przypadku dokumentów w formacie nieedytowalnym (np. .pdf) zastrzegamy sobie prawo do doliczenia opłaty z tytułu opracowania dodatkowego, jeśli formatowanie takiego dokumentu jest złożone i/lub skomplikowane. Wysokość takiej opłaty dodatkowej zostanie wyszczególniona w wycenie.

Uwaga 2: Klient nieposiadający jeszcze statusu Stałego Klienta musi dołączyć do formularza zlecenia skan oficjalnego pisma zlecającego, zgodnego w wzorcem pisma zlecającego (patrz "Pomoce"), jeśli wybierze przelew jako formę płatności.
          

Profil na facebooku