Zlecenie on-line w systemie uproszczonym

Zlecenie tłumaczenia on-line w systemie uproszczonym ("Szybkie zlecenie") wykonuje się przez wybranie przycisku "Szybkie zlecenie" i wypełnienie i wysłanie uproszczonego formularza zlecenia. Można to zrobić wyłącznie na podstawie uprzedniej wyceny on-line w systemie uproszczonym (patrz wyżej). Wykonane tłumaczenie Klient otrzymuje mailowo w postaci linku, który prowadzi do strony, skąd może on pobrać plik z tłumaczeniem. Pobranie pliku z tłumaczeniem możliwe jest po uprzednim uregulowaniu zapłaty poprzez system płatności elektronicznych (PayU).

Uwaga 1: Otrzymany mail z wykonanym tłumaczeniem ("dostawa zlecenia") należy zachować, gdyż w razie konieczności (np. reklamacji) stanowi on podstawę do odesłania pliku z tłumaczeniem do biura (wymagany jest zwrot oryginalnego pliku z tłumaczeniem). 

Uwaga 2: Aby ułatwić i przyspieszyć czynności edycyjne podczas procesu tłumaczenia, prosimy dostarczyć dokument(-y) w formacie edytowalnym (np. .doc lub .docx). W przypadku dokumentów w formacie nieedytowalnym (np. .pdf) zastrzegamy sobie prawo do doliczenia opłaty z tytułu opracowania dodatkowego, jeśli formatowanie dokumentu jest złożone i/lub skomplikowane. Wysokość takiej opłaty dodatkowej zostanie wyszczególniona w wycenie.

Zleć zlecenie w systemie uproszczonym
 

Profil na facebooku