Zlecenie tłumaczenia

Zlecenia tłumaczeń przyjmujemy on-line za pośrednictwem niniejszego serwisu internetowego: poprzez System Obiegu Tłumaczeń lub drogą uproszczoną ("Szybkie zlecenie"). Możemy również przyjąć zlecenie pocztą konwencjonalną z dołączonym oficjalnym pismem zlecającym, lecz wyłącznie na podstawie wcześniejszego uzgodnienia po uprzednim dokonaniu wyceny poprzez System Obiegu Tłumaczeń.

Uwaga 1: Jeśli klient składa zlecenie bez uprzedniej prośby o wycenę przez Biuro, to przyjmuje się, iż jest on wystarczająco zorientowany w koszcie tłumaczenia i godzi się na koszt wynikowy wyliczony w oparciu o aktualnie obowiązujące warunki cenowe dostępne na niniejszej stronie internetowej Biura.

Uwaga 2: Nie przyjmujemy zleceń pocztą elektroniczną bez uprzednich uzgodnień.

Uwaga 3: Nie przyjmujemy do weryfikacji (korekty) tekstów tłumaczonych za pomocą automatycznych translatorów ani też innych tekstów o podobnym poziomie jakości tłumaczenia.
 

Profil na facebooku