Wycena on-line w systemie uproszczonym

Z tego systemu wyceny należy skorzystać, jeśli zamierza się dokonać zlecenia tłumaczenia metodą uproszczoną ("Szybkie zlecenie"). Z tej formy wyceny/zlecenia zechcą być może skorzystać klienci jednorazowi, którzy nie mają pewności, czy w przewidywalnej przyszłości będą mieli potrzebę ponownego zlecenia tłumaczenia w biurze.
Wycena w tym systemie jest integralnie związana ze zleceniem (jest pierwszym jego etapem). Jednakże w jednej sesji wykonuje się tylko ten etap; drugi etap (właściwe zlecenie) Klient wykonuje później, w dogodnym dla siebie czasie.
Aby złożyć prośbę o wycenę, wybierz przycisk "Szybkie zlecenia", wypełnij i wyślij uproszczony formularz prośby o wycenę i poczekaj na wycenę, którą otrzymasz pocztą elektroniczną na swój adres email. Zlecenie złożysz wybierając link zawarty w otrzymanym mailu.

Uwaga: Aby ułatwić i przyspieszyć proces wyceny, prosimy dołączyć dokument(-y) w formacie edytowalnym (np. .doc lub .docx).
 

Profil na facebooku