Wycena tłumaczenia

Dzięki stosowanemu przez nasze biuro przejrzystemu systemowi cenników, a także funkcji samodzielnej wyceny tłumaczenia (Samodzielna wycena), nasz potencjalny Klient jest w stanie dość dokładnie określić cenę tłumaczenia, które zamierza zlecić. W niektórych przypadkach (np. gdy dokument jest w formacie nieedytowalnym i nie można wprost odczytać całkowitej liczby znaków tekstu przeznaczonego do tłumaczenia), Klient może zechcieć otrzymać wycenę wykonaną przez biuro.

Prośbę o wycenę należy złożyć za pośrednictwem niniejszego serwisu internetowego, jak opisano szczegółowo w podrozdziałach tego rozdziału. Do wyceny przyjmujemy teksty w formatach .doc, .rtf, .docx, .ppt, .pdf. Tekst powinien być wyraźny i czytelny. Wykonana przez biuro wycena obowiązuje przez określony okres ważności wyceny i stanowi podstawę do złożenia zlecenia w tymże okresie.

Uwaga 1: Jeśli klient składa zlecenie bez uprzedniej wyceny wykonanej przez biuro, wówczas przyjmuje się, iż jest on wystarczająco zorientowany w koszcie tłumaczenia i godzi się na koszt wynikowy wyliczony w oparciu o aktualnie obowiązujące warunki cenowe dostępne na niniejszej stronie internetowej biura.

Uwaga 2: Nie rozpatrujemy zapytań o ceny tłumaczeń i/lub próśb o wycenę otrzymywanych mailowo, gdyż do tego celu przewidziane są inne funkcjonalności udostępnione w serwisie. Zastrzegamy sobie prawo do nieudzielania odpowiedzi na takie maile. W wyjątkowych sytuacjach (np. akcja przetargowa, zbyt duże rozmiary plików, itp.) możemy przyjąć do wyceny teksty w inny sposób niż poprzez serwis internetowy. Wówczas należy zgłosić taką potrzebę poprzez formularz kontaktowy (dostępny na podstronie "Kontakt") w celu ustalenia sposobu dostarczenia tekstów do wyceny. 

Uwaga 3: Szczególnym przypadkiem prośby o wycenę jest zapytanie ofertowe w ramach podejmowanej przez Klienta akcji przetargowej zgodnej z przepisami o zamówieniach publicznych. Wówczas zapytanie takie należy wysłać za pośrednictwem formularza dostępnego na podstronie "Kontakt". Do formularza należy dołączyć skan oficjalnego zapytania ofertowego, a także odpowiedni formularz (lub link do jego wersji elektronicznej), jeśli taki jest przewidziany, z dokładnym opisem przedmiotu przetargu. Biuro zastrzega sobie prawo do nieudzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe, jeśli dotyczyć ono będzie usługi nieodpowiadającej aktualnemu zakresowi usług świadczonych przez biuro (patrz: podstrona "Usługi").

Poproś o wycenę

Profil na facebooku