Zlecenia

Przed złożeniem zlecenia prosimy o zapoznanie się z warunkami cenowymi oferowanymi przez nasze biuro [Cenniki]. Dokonując porównania naszych cen z cenami innych biur tłumaczeń nieodzowne jest sprowadzenie tych cen do wspólnej podstawy cenowej (strony jednostkowej). Nasze biuro stosuje jednolitą normę strony jednostkowej równą 1800 znaków ze spacjami dla tłumaczeń podstawowych (wszystkich tłumaczeń technicznych, specjalistycznych i ogólnych).

Jeśli konkurencyjna oferta cenowa odnosi się do innej normy (np. 1600 lub 1500 znaków), należy dokonać odpowiedniego przeliczenia. Należy też zwrócić uwagę na to, czy konkurencyjna oferta nie przewiduje w szczególnych przypadkach (np. tekstu specjalistycznego) dodatkowych opłat lub zmniejszenia normy strony jednostkowej.

Profil na facebooku