Kontakt z nami

Nasz serwis internetowy został opracowany przy najwyższym staraniu o zawarcie w nim wszystkich informacji i funkcjonalności niezbędnych Klientowi do złożenia zlecenia tłumaczenia. Dlatego, prosimy w pierwszej kolejności o zapoznanie się z treścią niniejszego serwisu.
Jeśli jednak będą mieli Państwo jakieś pytania, na które nie daje odpowiedzi treść zawarta w niniejszym serwisie, bądź też jakieś uwagi lub sugestie dotyczące samego serwisu, wówczas prosimy o kontakt.

Uwaga: Zastrzegamy sobie prawo do nieudzielenia odpowiedzi na skierowane mailowo pytanie, jeśli uznamy, że odpowiedź na to pytanie jest zawarta w treści serwisu.


 

Profil na facebooku