Tłumaczenia tekstów ogólnych

Tłumaczymy wszelkie teksty o charakterze ogólnym (teksty "zwykłe"), które oczywiście zaliczamy do tekstów podstawowych, zgodnie z naszym podziałem. Wymienić tu można m.in. korespondencję, listy motywacyjne, podania o pracę, życiorysy (CV), wypracowania, a także teksty z pogranicza tekstów specjalistycznych z dziedziny nauk humanistycznych, takie jak rozprawy, eseje i inne. Aktualnie obsługiwane przez biuro kierunki językowe dla tłumaczeń ogólnych (zwykłych) podaje wykaz obsługiwanych języków dla tłumaczeń podstawowych [Sprawdź kierunki i specjalności].

Profil na facebooku