Tłumaczenia techniczne i naukowe

Tłumaczenie dokumentacji technicznej

Wykonujemy profesjonalne tłumaczenia techniczne dokumentów (dokumentacji techniczno-ruchowej, DTR). Tłumaczenia techniczne obejmują tłumaczenia instrukcji obsługi i konserwacji maszyn i urządzeń oraz tłumaczenia kompleksowej dokumentacji linii technologicznych. Wykonywane przez nas tłumaczenia techniczne dokumentacji obejmują główne języki europejskie [Sprawdź kierunki i specjalności]. Na podkreślenie zasługują tu w szczególności tłumaczenia dokumentacji technicznej oraz dokumentacji zapewnienia jakości z języka angielskiego i na język angielski.
 

Tłumaczenie artykułów

Tłumaczenie tekstów naukowych i naukowo-technicznych należy do naszych podstawowych specjalizacji.  Wykonujemy tłumaczenia artykułów naukowych oraz innych prac (referatów, opracowań, itp.) o takim charakterze z większości dziedzin nauki. W szczególności należy tu wymienić tłumaczenie artykułów naukowych na język angielski. Tłumaczenia artykułów naukowych na angielski obejmują wszystkie najważniejsze dziedziny nauki i techniki. W swoim dorobku mamy przetłumaczonych na angielski około  tysiąca artykułów, referatów i innych prac naukowych. Prace te wygłaszane były na licznych międzynarodowych konferencjach i sympozjach naukowych, a wiele z nich zostało opublikowanych w międzynarodowych specjalistycznych czasopismach (w tym najbardziej prestiżowych, znajdujących się na tzw. "Liście Filadelfijskiej").

Tłumaczenie autoreferatów habilitacyjnych i monografii profesorskich

Od lat wykonujemy również tłumaczenia wykazów dorobku naukowo-badawczego pracowników naukowych, takich jak np. autoreferaty habilitacyjne, a także tłumaczenia monografii profesorskich.

Jeśli masz do przetłumaczenia tekst, który wymaga tłumaczenia technicznego, nie wahaj się - oddaj go w doświadczone ręce naszych tłumaczy-specjalistów!

Profil na facebooku