Tłumaczenia specjalistyczne

Proponujemy Państwu także tłumaczenia specjalistyczne tekstów. Do tłumaczenia tego typu tekstów wymagana jest nie tylko ogólna znajomość języka obcego, ale też fachowa wiedza i umiejętność posługiwania się specjalistyczną terminologią branżową. Tłumaczenia specjalistyczne traktujemy na równi z tekstami ogólnymi, jako teksty podstawowe. Klient nie ponosi dodatkowych kosztów, w związku z tym, że pracę nad jego tekstem wykonuje specjalista.  Tłumaczenia specjalistyczne obejmują teksty m. in. wszelkie teksty z dziedziny kontroli i zapewnienia jakości, ekologii i ochrony środowiska, zarządzania, BHP (szkolenia), nauk medycznych, nauk humanistycznych oraz kultury i sztuki. Posiadamy duże doświadczenie w tłumaczeniach takich branżowych tekstów. Gwarantujemy Państwu poprawność językową, stylistyczną i gramatyczną tłumaczeń.

Aktualnie obsługiwane przez biuro kierunki językowe i specjalności w ramach tłumaczenia specjalistycznego podane są w wykazie obsługiwanych języków i specjalności dla tłumaczeń podstawowych [Sprawdź kierunki i specjalności].

Profil na facebooku