Tłumaczenia języka angielskiego

Ze względu na szczególnie bogate doświadczenia w zakresie tłumaczenia tekstów języka angielskiego (zarówno yłumaczenia na język angielski, jak i tłumaczenia z języka angielskiego), ofertę tych tłumaczeń traktujemy jako wyróżnioną. Oprócz wszystkich wyżej wymienionych tłumaczeń, na podkreślenie zasługują następujące tłumaczenia:

  • tłumaczenie dokumentacji technicznej, w tym norm i standardów technicznych - mamy ponad 20-letnie doświadczenia w tłumaczeniu dokumentacji technicznej (DRT), m.in. instrukcji obsługi i konserwacji, norm i standardów technicznych, z większości dziedzin techniki i gałęzi przemysłu. Na szczególną uwagę zasługują tu tłumaczenia na język angielski z dziedziny metalurgii i hutnictwa, inżynierii materiałowej, energetyki, ochrony środowiska, ekologii. Ważną naszą specjalizacją są tłumaczenia norm i standardów z dziedziny gazów technicznych, w czym możemy poszczycić się ponad 10-letnim doświadczeniem.
  • tłumaczenie artykułów naukowych - od blisko 20 lat wykonujemy tłumaczenia na język angielski artykułów naukowych oraz innych prac i opracowań z różnorodnych dziedzin nauki i techniki, w tym m.in. tłumaczenia artykułów z dziedziny ekonomii, zarządzania i logistyki produkcji; tłumaczenia artykułów z zakresu ekologii, ochrony środowiska, chemii ogólnej i nieorganicznej, chemii organicznej, chemii fizycznej, elektrochemi; tłumaczenia artykułów z dziedziny inżynierii materiałowej, metalurgii, metaloznawstwa, przeróbki plastycznej, obróbki powierzchniowej, mechaniki, energetyki, budowy maszyn, silników spalinowych; oraz tłumaczenia artykułów oraz prac naukowych i technicznych z zakresu informatyki, robotyki, matematyki stosowanej oraz innych nauk matematyczno-fizycznych i przyrodniczych. Przetłumaczyliśmy na język angielski w sumie około tysiąca artykułów naukowych i referatów. Przetłumaczone przez nas artykuły naukowe były publikowane w zagranicznych specjalistycznych czasopismach (w tym prestiżowych, należących do tzw. Listy Filadelfijskiej) bez przeszkód natury językowej;
     
  • tłumaczenie dokumentów z dziedziny kontroli i zapewnienia jakości - od początków lat 90-tych wykonujemy tłumaczenia na język angielski procedur jakości, ksiąg zapewnienia jakości oraz innych dokumentów sterowania jakością; przetłumaczyliśmy wiele takich dokumentów dla znaczących firm krajowych (m.in. hut, zakładów przemysłu metalowego, elektrowni) z powiązaniami międzynarodowymi (np. USA)];
     
  • tłumaczenie ustawodawstwa UE - w ramach współpracy tłumaczeniowej z Komisją Europejską wykonywaliśmy przez wiele lat tłumaczenia dokumentów ustawodawczych Unii Europejskiej dotyczących różnorodnych specjalistycznych dziedzin będących przedmiotem regulacji UE, takich jak finanse i bankowość, konkurencja, ekologia i ochrona środowiska (ograniczanie emisji gazów cieplarnianych, system handlu uprawnieniami do emisji), energetyka i inne. Wykonujemy tłumaczenia z języka angielskiego;   [Sprawdź kierunki i specjalności].
Profil na facebooku