Tłumaczenia ekonomiczne i biznesowe

Wszystkie tłumaczone przez nas teksty biznesowe traktujemy, na równi z tekstami ogólnymi, jako teksty podstawowe. W ramach tekstów biznesowych tłumaczymy m.in. teksty ekonomiczne, teksty z dziedziny finansów, rachunkowości i bankowości, dokumenty prawne i administracyjne, oferty handlowe, dokumentację przetargową, umowy, kontrakty, i wiele innych.

Przykłady tłumaczonych dokumentów z w/w dziedzin: 

Tłumaczenia z dziedziny rachunkowości: 

- sprawozdania finansowe 
- sparwozdania zarządu z działalności spółki
- rachunki strat i zysków
- bilanse
- i inne

Tłumaczenia prawne: 

- wszelkiego rodzaju umowy 
- audyty prawne, due diligence
- akty prawne i normy europejskie
- protokoły z posiedzeń organów spółki, uchwały
- pisma procesowe
- pełnomocnictwa, testamenty, patenty, gwarancje bankowe, polisy ubezpieczeniowe, itp.
- KRS i księgi wieczyste, oraz wypisy z innych rejestrów
- akty notarialne
- i inne

Aktualnie obsługiwane przez biuro kierunki językowe i specjalności w ramach tłumaczeń biznesowych podaje wykaz obsługiwanych języków i specjalności dla tłumaczeń podstawowych [Sprawdź kierunki i specjalności].

Profil na facebooku