Cenniki

Przyjmujemy jednolitą podstawę cenową dla wszystkich naszych tłumaczeń podstawowych (tj. technicznych, specjalistycznych i ogólnych). Wynosi ona 1800 znaków ze spacjami tekstu tłumaczenia. Każda pierwsza strona tłumaczenia liczona jest jako pełna strona, pozostałe strony zaokrąglane są do 0,5.

Dla wszystkich tłumaczeń przysięgłych przyjmujemy, jako podstawę cenową, urzędową normę strony zawierającą 1125 znaków. Każda pierwsza strona liczona jest jako pełna strona. Wszystkie następne strony (zgodnie z przepisami) zaokrąglane są do 1.

Aktualne ceny jednostkowe dla tłumaczeń podstawowych i przysięgłych, dla obydwóch trybów: normalnego i przyspieszonego, można łatwo sprawdzić za pomocą funkcji odnajdywania ceny [Znajdź cenę tłumaczenia].

Niezależnie od tego, aktualne ceny tłumaczeń podają cenniki, osobno dla tłumaczeń podstawowych i przysięgłych.

Stawka podatku VAT stosująca się do wszystkich tłumaczeń wynosi 23%.

Profil na facebooku