Cenniki

Przyjmujemy jednolitą podstawę cenową dla wszystkich naszych tłumaczeń podstawowych (tj. technicznych, specjalistycznych i ogólnych). Wynosi ona 1800 znaków ze spacjami tekstu tłumaczenia. Każda pierwsza strona tłumaczenia liczona jest jako pełna strona, pozostałe strony zaokrąglane są do 0,5.

Aktualne ceny jednostkowe dla tłumaczeń podstawowych i przysięgłych, dla obydwóch trybów: normalnego i przyspieszonego, można łatwo sprawdzić za pomocą funkcji odnajdywania ceny [Znajdź cenę tłumaczenia].

Stawka podatku VAT stosująca się do wszystkich tłumaczeń wynosi 23%.

Profil na facebooku