Formularz prośby o wycenę

Osoba prawna            Osoba fizyczna

Zlecający:
Nazwa firmy/organizacji zlecającej*: (?)
Ulica i numer*:
Kod pocztowy i miejscowość:
NIP*:
Nazwa zlecającego: (?)
Ulica i numer (jeśli inna niż powyższa):
Kod pocztowy i miejscowość:
Imię i nazwisko osoby zlecającej: (?)
Nr telefonu*:
E-mail*:
Tytuł dokumentu*: (?)
Rodzaj tłumaczenia*: (?) podstawowe przysięgłe
Kierunek tłumaczenia*: (?)
Specjalność (max 3)*: (?)

Termin realizacji (wpisz ilość dni):
Forma rozliczenia*: faktura VAT paragon
Dodatkowe wymagania, jeśli są:
Plik z dokumentem*: (?)
Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin wykonywania usług.

Profil na facebooku