Formularz rejestracji

Instrukcja wypełniania formularza

Klient   Tłumacz - kandydat

Osoba prawna            Osoba fizyczna

Dane do faktury:
Nazwa płatnika*:
Ulica i numer*:
Kod pocztowy i miejscowość*:
NIP*:
Nazwa zlecającego* (?):
Ulica i numer* (?) :
Kod pocztowy i miejscowość*:
Imię i nazwisko osoby zlecającej* (?):
Nazwa użytkownika* (?) :
Nr telefonu stacjonarnego:
Nr telefonu komórkowego *:
E-mail*:
Przepisz kod*:
Wypełniając formularz rejestracji Rejestrujący się wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do nawiązania współpracy z Biurem (zgodnie z ustawą z dn.29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883). Biuro oświadcza, że wszelkie dane udostępnione mu przez Rejestrującego się będą należycie chronione zgodnie z ustawą z dn.29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883 i nie zostaną użyte do żadnych innych celów poza tymi, które są niezbędne do współpracy z Biurem. Dane niewykorzystane przez Biuro zostaną automatycznie i definitywnie usunięte z bazy danych Biura. Dane te mogą również zostać usunięte w dowolnej chwili na żądanie zainteresowanego skierowane na adres email Biura.

Języki*: <->
Dane Podatnika:
Nazwa firmy (lub imię i nazwisko) tłumacza*:
Ulica i numer*:
Kod pocztowy i miejscowość*:
NIP*:
Dane osobowe tłumacza
Imię i nazwisko*:
Dane adresowe*: jak wyżej        inne
Ulica i numer:
Kod pocztowy i miejscowość:
Nazwa użytkownika* (?):
Nr telefonu stacjonarnego:
Nr telefonu komórkowego *:
E-mail*:
Przepisz kod*:
Wypełniając formularz rejestracji Rejestrujący się wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do nawiązania współpracy z Biurem (zgodnie z ustawą z dn.29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883). Biuro oświadcza, że wszelkie dane udostępnione mu przez Rejestrującego się będą należycie chronione zgodnie z ustawą z dn.29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883 i nie zostaną użyte do żadnych innych celów poza tymi, które są niezbędne do współpracy z Biurem. Dane niewykorzystane przez Biuro zostaną automatycznie i definitywnie usunięte z bazy danych Biura. Dane te mogą również zostać usunięte w dowolnej chwili na żądanie zainteresowanego skierowane na adres email Biura.
Profil na facebooku