Procedura zgłoszenia

Rejestracja

Pierwszym krokiem w procedurze zgłaszania kandydatury jest zarejestrowanie się w naszym systemie. Aby zarejestrować się, wybierz przycisk "Zarejestruj się", w wyświetlonym oknie formularza rejestracji wybierz opcję "Tłumacz", po czym wypełnij i wyślij formularz rejestracji. Poczekaj na email z danymi do logowania.
 
Zgłoszenie kandydatury
 
Zgłoszenie kandydatury odbywa się w następujący sposób: 
Po otrzymaniu danych do logowania, zaloguj się. Na wyświetlonym Panelu Tłumacza wybierz zakładkę "Nowa ankieta", a następnie wypełnij i wyślij formularz Ankiety Tłumacza-Kandydata wraz z wymaganymi załącznikami (patrz "Warunki zgłoszenia" powyżej). Wypełnienie ankiety wraz z zaznaczeniem specjalizacji jest niezbędne dla naszego systemu w celu bieżącego zarządzania zasobami tłumaczeniowymi. 
 
Uwaga 1: Jeśli w ciągu 1 pełnego dnia roboczego (24 godzin) od rejestracji Kandydat nie prześle kompletnego zgłoszenia w formie wypełnionego formularza Ankiety Tłumacza-Kandydata wraz z niezbędnymi załącznikami, jego dane rejestracyjne zostaną usunięte z systemu.
 
Uwaga 2: Przed wypełnieniem Ankiety Tłumacza należy zapoznać się z Regulaminem Współpracy i zaakceptować go. Regulamin ten ma moc umowy ramowej pomiędzy Biurem a Tłumaczem.
 
O akceptacji kandydatury (Ankiety) Tłumacz-Kandydat zostanie powiadomiony mailowo. Od tej chwili Tłumacz powinien utrzymywać odpowiedni status swojej ankiety (przełączając go pomiędzy "Aktywna" i "Nieaktywna") w zależności od swojej dyspozycyjności. 
W przypadku nieprzyjęcia kandydatury, Biuro usunie wszelkie dane Kandydata ze wszystkich swoich baz.

 

Profil na facebooku