Pozostałe warunki

Wszelkie zgłoszenia, które nie odpowiadają powyższym zasadom, w tym zgłoszenia dokonane w inny sposób niż poprzez niniejszy serwis, nie będą rozpatrywane. W szczególności, nie będą rozpatrywane zapytania i aplikacje wysyłane pocztą elektroniczną (emailem) z pominięciem Ankiety Tłumacza. 

 
Profil na facebooku