Metody pracy

Pracę biura tłumaczeń można rozpatrywać w trzech aspektach: merytorycznym, warsztatowym oraz organizacyjno-jakościowym. W tym pierwszym aspekcie, opieramy się na swoim bogatym dorobku w postaci osobistej wiedzy i doświadczenia tłumaczy, jak i obszernych, stale wzbogacanych baz leksykalno-terminologicznych. W aspekcie warsztatowym, korzystamy z najnowocześniejszych aplikacji do edycji tekstów i grafiki (programy biurowe, OCR, graficzne, itp.), a ponadto z wiodącego na rynku programu CAT (do komputerowego wspomagania tłumaczeń). I wreszcie, wdrożony System Obiegu Tłumaczeń, który został opracowany specjalnie dla naszego biura na podstawie naszych założeń, niezwykle usprawnia prace administracyjne biura i sprawia, że wszystkie relacje biura z klientami i tłumaczami są przejrzyste, niezawodne i efektywne.

Profil na facebooku