Metody pracy

Pracę biura tłumaczeń można rozpatrywać w trzech aspektach: merytorycznym, warsztatowym oraz organizacyjno-jakościowym. W tym pierwszym aspekcie, opieramy się na swoim bogatym dorobku w postaci osobistej wiedzy i doświadczenia tłumaczy, jak i obszernych, stale wzbogacanych baz leksykalno-terminologicznych. W aspekcie warsztatowym, korzystamy z najnowocześniejszych aplikacji do edycji tekstów i grafiki (programy biurowe, OCR, graficzne, itp.), a ponadto z wiodącego na rynku programu CAT (do komputerowego wspomagania tłumaczeń). I wreszcie, zaimplementowany w naszym serwisie specjalny system informatyczny bardzo usprawnia prace administracyjne biura i sprawia, że wszelkie koszty niezwiązane bezpośrednio z tłumaczeniami obniżyliśmy do minimum.

Profil na facebooku