Tłumaczenie dokumentacji technicznej i dokumentacji jakości

Od samego początku istnienia biura tłumaczeń Studio Tekst (tj. od 1993 r.) podstawowe miejsce w naszej działalności zajmuje tłumaczenie dokumentacji technicznej (DRT, instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń i linii technologicznych) z różnych dziedzin, w których biuro zdobywało wyraźną specjalizację, nierzadko o charakterze unikatowym w ówczesnym czasie. 

Oprócz tłumaczeń dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR), wymienić należy tu także tłumaczenie dokumentacji zapewnienia jakości (kontroli jakości, sterowania jakością). Już z początkiem lat 90-tych, w okresie, gdy krajowe firmy dość powszechnie zaczęły ubiegać się o certyfikację ISO 9000, biuro przetłumaczyło m.in. na język angielski liczną dokumentację z zakresu sterowania jakością (plany jakości, księgi systemu jakości, księgi zapewnienia jakości, procedury, itp.) dla poważnych klientów z powiązaniami międzynarodowymi, w szczególności pod kątem norm ISO.

Profil na facebooku