Tłumaczenie artykułów i prac naukowych

Kolejną dziedziną, w której zdobyliśmy wcześnie doświadczenia jest tłumaczenie artykułów naukowych i technicznych oraz tłumaczenie prac i opracowań naukowych. Od ponad 20 lat wykonujemy tłumaczenia artykułów naukowych z chemii, chemii fizycznej, elektrochemii, galwanotechniki, inżynierii materiałowej, metalurgii, mechaniki, obróbki powierzchniowej, budowy maszyn, silników spalinowych, energetyki; artykułów i prac naukowych z dziedziny informatyki, robotyki, ekologii, ochrony środowiska, ekonomii, zarządzania; a także artykułów, prac i opracowań z zakresu nauk ścisłych (np. matematyki stosowanej), nauk fizycznych i przyrodniczych. Przetłumaczyliśmy na język angielski blisko tysiąc artykułów, referatów i prac naukowych. Wiele z przetłumaczonych przez nas artykułów zostało z powodzeniem opublikowanych w czołowych zagranicznych czasopismach specjalistycznych. 
Ważne miejsce wśród tych tłumaczeń zajmują także tłumaczenia ankiet oceny osiągnięć naukowych, autoreferatów, monografii oraz innych opracowań wymaganych przy ubieganiu się o tytuły profesorskie.

Profil na facebooku