Doświadczenia i specjalizacja

Nasze tradycje wyrażają się nie tylko w długoletnim istnieniu biura, lecz przede wszystkim w realnym doświadczeniu podstawowego trzonu osobowego biura, który jest niezmienny od początku jego działalności. Nie angażujemy do żadnych zadań translatorskich przypadkowych wykonawców z popularnych internetowych giełd tłumaczy. Nie powierzamy profesjonalnych tłumaczeń niedoświadczonym tłumaczom, a tym bardziej praktykantom lub studentom.

Posiadamy bogaty dorobek tłumaczeniowy, na który składają się prace z wszystkich najważniejszych dziedzin, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzin technicznych i innych specjalistycznych – w sumie kilkadziesiąt tysięcy stron przetłumaczonych tekstów w zakresie samego tylko języka angielskiego.

Profil na facebooku