Tłumaczenia artykułów naukowych

Podstawowe wymagania dotyczące tłumaczenia artykułów
Tłumaczenie tekstu artykułu naukowego lub naukowo-technicznego jest zadaniem dla tłumacza o wysokich kompetencjach językowych, gdyż warunkiem opublikowania danego artykułu naukowego, technicznego lub innego specjalistycznego jest wysoka jakość i nienaganna poprawność językowa tłumaczenia. Niezależnie od tego, tłumacz artykułów technicznych i specjalistycznych musi dobrze orientować się w dziedzinie, której dotyczy tłumaczony artykuł. W przeciwnym bowiem razie tłumaczenie artykułów naukowych może zawierać błędy merytoryczne, co obniży wartość artykułu, skutkiem czego może być jego odrzucenie przez wydawnictwo.
Komu zlecić tłumaczenie artykułu specjalistycznego?
Pomimo bardzo szerokiej oferty biur tłumaczeń i indywidualnych tłumaczy w Internecie, tłumaczenie artykułów naukowych ze specjalistycznej dziedziny nie jest sprawą prostą, jeśli chce się wyeliminować lub ograniczyć do minimum ryzyko odrzucenia przetłumaczonego artykułu przez wydawnictwo.
W pierwszym rzędzie należy sprawdzić, czy oferta danego biura lub tłumacza wyraźnie precyzuje takie tłumaczenia (a nie tylko ogólnie tłumaczenia naukowe czy tłumaczenia techniczne). Po drugie, należy sprawdzić, jaki jest dorobek biura w tłumaczeniach artykułów z danej dziedziny (np. energetyki, ochrony środowiska, metalurgii, chemii, itp.) na określony język (np. na język angielski). Biuro, które ma duże doświadczenie w tłumaczeniach artykułów naukowych, technicznych i innych specjalistycznych, zwykle udostępnia na swojej stronie przykładowy wykaz takich tłumaczeń, a ponadto inne dane, np. od ilu lat wykonuje tłumaczenia artykułów, jaki ma wskaźnik przyjęcia ich do publikacji przez wydawnictwa, itp. Jeśli biuro nie udostępnia takiego wykazu i/lub referencji swoich klientów, należy o nie poprosić.
Biuro Studio Tekst ugostępnia zalogowanym użytkownikiem taki przykładowy wykaz pt. "Przykładowe publikacje" na podstronie "Zlecenia".
Cena tłumaczenia artykułu naukowego a jego jakość
Cena tłumaczenia artykułów naukowych czy technicznych nie powinna stanowić jedynego czy nawet głównego kryterium wyboru wykonawcy (biura tłumaczeń lub tłumacza). Często bowiem zdarza się, że bardzo atrakcyjna cena oferowanego tłumaczenia artykułów specjalistycznego (naukowego lub technicznego) może w rzeczywistości powodować jego wysokie koszty (konieczność zlecenia odrzuconego artykułu do weryfikacji przez inne biuro tłumaczeń), stratę czasu i inne problemy. Często powodem tego jest fakt, iż tłumaczenie to zostało wykonywane przez niedoświadczonego (lub nawet początkującego) tłumacza. Przypomnijmy jednak to, co powiedzieliśmy na początku: aby artykuł naukowy, techniczny czy inny specjalistyczny został dobrze przetłumaczony, tłumaczenie to musi wykonać doświadczony tłumacz specjalista. A wysoka fachowość i jakość musi mieć wyższą cenę niż amatorszczyzna i bylejakość.
Tłumaczenia artykułów naukowych i innych tekstów specjalistycznych – Realia
Często można spotkać w Internecie ogłoszenia typu: „zlecę tłumaczenie artykułu naukowego z dziedziny…” lub „mamy do przetłumaczenia artykuł naukowo-techniczny, specjalność…”. Nic nie byłoby w tym dziwnego, gdyby nie fakt, że autorem takiego ogłoszenia jest niejednokrotnie… biuro tłumaczeń. Co to oznacza? Oznacza to mianowicie to, że biuro to przyjmuje do tłumaczenia teksty artykułów specjalistycznych nie mając do ich wykonania własnego zaplecza (tłumacza) i po prostu poszukuje tłumacza z ogłoszenia! Rodzi się pytanie: jaka jest szansa, że pozyskany w ten sposób ad hoc tłumacz okaże się odpowiednim specjalistą i wykona tłumaczenia artykułów naukowych na wymaganym wysokim poziomie?
Dlatego, przed zdecydowaniem się na zlecenie tłumaczenia artykułów naukowych i specjalistycznych do danego biura tłumaczeń, Klient powinien koniecznie upewnić się, czy biuro to posiada stałe zasoby osobowe (tłumacza) niezbędne do profesjonalnego wykonania tego konkretnego tłumaczenia.
Tłumaczenia artykułów naukowych, technicznych i innych wykonywane przez biuro tłumaczeń Studio Tekst
Tłumaczenia artykułów naukowych i naukowo-technicznych na język angielski
Jednym z profili działalności tłumaczeniowej biura tłumaczeń Studio Tekst Tłumaczenia Tekstów On-line jest tłumaczenie artykułów naukowych oraz tekstów technicznych i innych specjalistycznych (m. in. artykułów i referatów) na język angielski. Biuro posiada w tym zakresie ponad 20-letnie doświadczenie oraz dorobek w postaci ponad tysiąca przetłumaczonych artykułów i referatów naukowych i naukowo-technicznych, z czego znaczna część przeznaczona była do publikacji w wydawnictwach zagranicznych (w tym renomowanych, ujętych na tzw. Liście Filadelfijskiej), gdzie została opublikowana z powodzeniem.
Pragniemy podkreślić, że do każdego przyjmowanego przez nas tłumaczenia artykułów mamy stałego tłumacza, doświadczonego w zakresie danej specjalności.
Nasza oferta w zakresie tłumaczenia artykułów naukowych, technicznych i specjalistycznych obejmuje bardzo szeroki wachlarz specjalności. Wykonujemy tłumaczenia artykułów naukowych i technicznych na język angielski m. in. z chemii, chemii fizycznej, inżynierii materiałowej, ekologii, ekonomii, elektrochemii, energetyki, galwanotechniki, hutnictwa, mechaniki, metalurgii, obróbki powierzchniowej, ochrony środowiska, przeróbki plastycznej, tworzyw sztucznych,  oraz wielu innych dziedzin. Obsługiwane przez nas specjalizacje tłumaczeniowe dla danego języka można sprawdzić za pomocą wyszukiwarki Sprawdź kierunki i specjalności dostępnej na podstronie „Usługi”.
Warto również podkreślić, że dzięki ograniczeniu do minimum kosztów administracyjnych biura, oferowane przez nas ceny tłumaczenia artykułów naukowych są optymalne w stosunku do jakości tłumaczenia.

 

P.S.: Jako jeden z przykładów naszych tłumaczeń specjalistycznych przedstawiamy publikację książkową (nt. ciągarstwa) autorstwa Profesorów Politechniki Częstochowskiej, która została przetłumaczona na język angielski w całości w naszym biurze. Książka ta trafiła na amerykański rynek wydawniczy. Poza licznymi artykułami i referatami naukowmi, jest to już druga w naszym dorobku tłumaczeniowym książka wydana pod auspicjami Międzynarodowego Stowarzyszenia Ciągarskiego w Polsce.

Profil na facebooku